2015/06/12

Bỏ lại sau lưng ngày hôm qua.

Nắng đã lên.
Ngày đã khác.
Lòng ta thôi đừng úa!

                                                                   Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat