2013/12/11

Vô đề .

Yêu ai thì cứ dần dần mà yêu !
Thích ai thì cứ từ từ mà thích !
Thích lâu , yêu bền đời nó mới óng !
Mới ập vào chưa nhìn rõ trắng đen , xanh đỏ đã ngợi ca tôn thờ . Trúng người thì chẳng nói làm gì . Vài hôm trật khấc ra lại đấm ngực mình , tát má mình , chửi rủa mình có mắt mà không chịu đeo kính ! 
Làm người , vốn là được sinh ra trong cái sự co sự kéo . Sao lại cứ mong chờ sự hòan hảo ? 
Hỏi là hỏi thế thôi , chứ biết rồi !
                                                         Sấu chua .


2 komentáře: